Utbyggnad kommunalt vatten och avlopp i Svansjö sommarby

Här hittar du information om tidplan och dokumentation om projektet

Grävningsarbetet är klart och nu återstår återställningen av området. Hela arbetet beräknas vara klart den 30/4 2019.

Information till fastighetsägare

Information har gått ut till fastighetsägare i området med bla ansökningshandlingar för att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Du som planerar att ansöka behöver också göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden om anslutningen. Det går att ansöka redan nu men det går bra att vänta tills grävarbetet är igång.

Att tänka på innan du ansluter

För att få ansluta till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet ska anslutningsavgiften vara betald och du ska ha fått startbesked från bygglovsenheten.
Du som fastighetsägare får även ett brev från oss på VA-enheten där vi märkt ut förbindelsepunktens läge (den punkt där du kan ansluta dina ledningar). Detta sker först när entreprenörens (Gösta Ahlqvists) arbetet är slutfört och besiktningen är godkänd. Besiktning är planerad den 7/12 2018.

Sluttömning av sluten tank och köksbrunn

När du kopplat in dina vatten- och avloppsledningar ska din slambrunn tömmas en sista gång. Du beställer sluttömning hos tekniska förvaltningens kundtjänst, via e-post kundtjanstteknik@sjobo.se, eller på telefon 0416-271 53. Det är viktigt att du meddelar att det är sluttömning du beställer så att slamabonnemanget avslutas efter tömningen.

Du kan inte välja någon annan entreprenör för tömning eftersom slam är ett hushållsavfall och det är endast Sjöbo kommun som får lov att tömma dessa anläggningar. Du kan inte spara dina obligatoriska tömningar från 2018 till 2019.

Tänk på att du också måste anmäla avslutad avloppsanläggning hos samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten. Det kan du göra via e-post stadsbyggnad@sjobo.se eller via telefon 0416-270 00.


Har du frågor om projektet?
Kontakta va-chef Peter Hellichius på tel 0416 - 27 280 eller via e-post peter.hellichius@sjobo.se


Nedan kan du se tidigare utskick till fastighetsägare.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö