Vattenavstängningar i Lövestad

Publicerad 08 februari 2018

Under januari har gatukontoret letat efter trasiga avstängningsventiler i Lövestad för att se om och var det finns brister. Nu ska dessa lagas.

- När alla trasiga ventiler är utbytta ska ledningarna i Lilla Norregatan bytas ut. Ledningarna är gamla och vi har haft återkommande läckor på vattenledningen och även inläckage i spill- och dagvattenledningarna säger Peter Hellichius VA-chef på tekniska förvaltningen.

Trasiga avstängningsventiler som upptäckts under arbetet måste bytas och abonnenter kan räkna med avstängningar i vattenleveransen under arbetets gång. Större avstängingar som berör hela Lövestad och Lövestad by sker nattetid medan mindre avstängningar sker dagtid.

- Vi informerar via hemsida, facebook och via vårt meddelandesystem där vi kan skicka ut sms och röstmeddelande. Meddelanden skickas ut via ett företag som heter UMS, vilket står för Undified Messaging Systems.

Via en karta lokaliseras vilka abonnenter som berörs. De abonnenter som har mobiltelefon får sms medan de som har fast telefon får ett talmeddelande via ett telefonnummer som idag börjar på 08. Arbete pågår med att ändra det till att det ska vara ett 0416- nummer som ska visas vid uppringning.
De som står registrerade på fastigheten får meddelande, men de som har oregistrerade kontantkort, hemligt nummer, telefonnummer som står registrerade på arbetsgivare och liknande får inte meddelande om de inte registrerar sig själva.

Det finns en funktion där du som invånare själv kan gå in och registrera dina kontaktuppgifter, lägga till om du inte har några inlagda. Det går också att lägga till sig själv på flera adresser om det är så att du äger flera fastigheter. För att registrerar dig går du in via https://secure.umscom.se/cdm/auth.aspx
Tänk på att skriva ditt telefonnummer med 0046 först.

Planerade avstängningar (om inget oförutsett händer):

Datum Område som berörs Tid

Natt mot 13/2

Lövestad, Lövestads by och Heingetorp 02-06 
13/2

Abonnenter i området kring delar av Rundelsgatan, Östergatan, Stora Norregatan, Lilla Norregatan, Dalgatan och Disponentgatan

dagtid, eftermiddag
14/2

Abonnenter i området kring delar av Rundelsgatan, Östergatan, Stora Norregatan, Lilla Norregatan, Dalgatan och Disponentgatan

dagtid, eftermiddag
Natt mot 16/2

Lövestad by, Lövestad skola samt abonnenter boende på Andgatan, Korpgatan, Ugglegatan, Örngatan och Fasangatan.

02-06
Natt mot 20/2

Rosenlund och boende på Rosengatan, Byggmästaregatan, Lönngatan och Andrarumsvägen

02 - 06
20/2

Abonnenter boende på Mejerigatan

dagtid, eftermiddag
21/2

Abonnenter boende på Södergatan 1 – 22, Gjutaregatan, Hotellgatan, Järnvägsgatan och Mejerigatan

dagtid, eftermiddag
21/2

Abonnenter boende på Kvarngatan, Torggatan, Kvarngatan och Södra Esplananden 17 - 29

dagtid, eftermiddag
22/2

Abonnenter på Örngatan, Ugglegatan, Korpgatan, Fasangatan och Andgatan

dagtid, eftermiddag
23/2

Abonnenter på Ugglegatan

dagtid, eftermiddag
26/2

Abonnenter boende på Grönegatan och Sparvgatan

dagtid, eftermiddag
27/2 Inga vattenavstängningar
Natt mot 1/3

Abonnenter på Gjutaregatan, Södergatan 4-16

02-06
1/3

Abonnenter Ugglegatan, Korpgatan

dagtid, eftermiddag
2/3 Abonnenter på Järnvägsgatan och Södergatan 4-16 dagtid, eftermiddag
2/3 Korsningen Storgatan/Södergatan   dagtid
Ev 5/3 Abonnenter boende på Lilla Norregatan i samband med VA-ledningsarbete längs gatan dagtid, eftermiddag

Tidplanen senast uppdaterad 2018-02-23

Tiderna kan komma att ändra beroende på oförutsedda händelser. Inför varje avstäning meddelas abonnenter via sms eller röstmeddelande.