Cykelkartan

Stort tack till alla som delat sina cykelupplevelser med oss! Nästa steg är att se över era åsikter och se vad vi kan förbättra. Resultatet kan du ta del av i kartan.

Cykelkarta med länktext
Resultatet av cykelkartan

Under hösten 2017 har cykelkartan varit öppen för Sjöbo kommuns invånare att tycka till om kommunens cykelvägar. Resultatet syns i kartan. Tryck på en punkt för att se dess beskrivning. För att göra det lättare att ta del av resultatet visas enbart de synpunkter där en kommentar har lagts in.

Vi kommer nu att påbörja arbetet med att gå igenom och ta till oss era kommentarer.

Om Sjöbo kommuns cykelkarta

Cykelkartan är en interaktiv karta som bygger på insamling av kommuninvånarnas upplevelser kring cykelmöjligheterna i Sjöbo kommun. Cykelkartan är ett pilotprojekt som är tillgänglig fram till den sista oktober därefter stängs kommentarsmöjligheten för utvärdering.

I den interaktiva kartan ser du vilka vägar som tillhör Trafikverket (grå) samt vilka cykelvägar som är kommunala (blå). Vi vill väldigt gärna höra dina åsikter, men vill också poängtera att Sjöbo kommun inte har rådighet över alla vägar i kommunen, t.ex. Trafikverkets vägar. I kartan finns även en kommunal cykelpump utmärkt.

Snabbaste cykelvägen?

Besök Cykla i Skåne - en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa dig att hitta den snabbaste vägen eller den med mest cykelvägar. Du hittar även Skånes cykelvägsplan i länkarna, där kan du läsa om kommande satsningar inom regionen!