Badvatten

Sjöar

Det finns gott om badalternativ i Sjöbo kommun - Vombsjöns och Sövdesjöns badvatten kontrolleras varannan vecka under sommarmånaderna avseende bakterier, siktdjup, pH, algförekomst och temperatur. Nere till höger under rubriken relaterade länkar på denna sida finns badplatsen. Här kan du får resultatet på de senaste provtagningarna om du söker fram Sövdesjön eller Östra Vombsjön.

Vissa perioder händer det att växtplankton uppstår i riklig mängd och s.k. algblomning förekommer vilket ger ett gröngrumligt vatten. En del av algarterna är giftiga och viss försiktighet med badandet för framförallt barn och husdjur kan vara befogat. Läs mer om algerna på länken till höger. Efterhand som provresultaten är färdiga hittar du även dessa på Badplatsen

Bassänger

Den som inte vill bada i sjövatten har tre stycken utomhusbadbassänger att välja mellan - Orebadet, Lövestadbadet och Frenningebadet. Även här provtags vattnet kontinuerligt under bassängernas öppetperioder.