Friluftsbad

Entréavgifter Friluftsbad Sjöbo kommun 2017

Entré barn gäller för de som under året fyller 6 år.
Entré vuxna gäller för de som under året fyller 16 år.

Säsongskort, vuxna 250:-
Säsongskort, barn 150:-
Simskoleavgift, erläggs i samband med anmälan. Dagsentré tillkommer. 50:-

Dagskort, vuxna 25:-
Dagskort, barn 12:-
Dagskort, grupp m. ledare, per vuxen 15:-
Dagskort, grupp m ledare, per barn 10:-

Dagskort för förskolor, fritidshem, dagbarnvårdare och skolor inom Sjöbo kommun kostar 9 kr för vuxna och 6 kr för barn.

Åskådarkort, vuxna 10:-
Åskådarkort, barn 5:-