Plask och lek

Under sommaren erbjuds Plask och lek vid våra tre friluftsbad: Frenningebadet, Orebadet och Östra Färsbadet.

Pojke med simpuffar hoppar i bassängen.

Plask och lek planeras, inryms och erbjuds inom ramen för sommarens simskole- och märkestagningsverksamhet. Plask och lek tidsläggs efter att simskole- och märkstagningsgrupperingen är klar och kan förläggas på förmiddag eller eftermiddag.

Deltagare i Plask och Lek ska ha medföljande vuxen med. Medföljande vuxen deltar inte i undervisningsgruppen men finns på plats som stöd. Medföljande vuxen behöver inte betala någon entré i egenskap som medföljande till deltagare vid Plask och lek under lektionstid.

Mer information om Plask och lek sommaren 2018 kommer längre fram.