Sommarsimskola och märkestagning

Barn som badar och simmar på Orebadet

Sommarsimskola och märkestagning erbjuds vid våra tre friluftsbad:
Frenningebadet, Orebadet och Östra Färsbadet veckorna 25, 26 och 27.

Anmälningslänken öppnas den 22 mars kl. 13.00.
Anmälan till sommarsimskolan gör du här.

Sjöbo kommun erbjuder Sommarsimskolan för barn och ungdomar. Plats i sommarsimskole- eller märkestagningsgrupp erbjuds i första hand barn och ungdomar födda 2012 eller tidigare och som är folkbokförda i Sjöbo kommun.

Sommarsimskolan finns i tre olika nivåer; Nybörjare, Mellangrupp och Märkestagning. Undervisningen sker under dagtid måndag-fredag (ej midsommarafton) under veckorna 25, 26 och 27. Lektionerna är fördelade över hela dagen, varje simskole- eller märkestagningsgrupp har en lektion/dag och den pågår under 40 minuter.

Nybörjare – Inga förkunskaper krävs
Målet är att klara Silvergrodan: 10 meter bröstsim, hoppa från kant och hämta en ring från botten. Allt på grunt vatten.

Sommarsimskola Nybörjare vid Frännigebadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1155-1235
kl. 1240-1320
kl. 1440-1520
kl. 1535-1615

Sommarsimskola Nybörjare vid Orebadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1155-1235
kl. 1355-1435
kl. 1440-1520
kl. 1535-1615
kl. 1620-1700

Sommarsimskola Nybörjare vid Östra Färsbadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1155-1235
kl. 1240-1320
kl. 1355-1435

Mellangrupp – förkunskap Silvergrodan
Målet är att klara Järnmärket; 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim, flyta 1 minut och dyka från kant. Allt på djupt vatten.

Sommarsimskola Mellangrupp vid Frännigebadet 2018:
kl. 1155-1235
kl. 1355-1435
kl. 1535-1615

Sommarsimskola Mellangrupp vid Orebadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1155-1235
kl. 1240-1320

Sommarsimskola Mellangrupp vid Östra Färsbadet 2018:
kl. 1155-1235
kl. 1240-1320

Märkestagning - förkunskaper Järnmärket.
Målet är att ta simmärken.

Sommarsimskola Märkestagning vid Frännigebadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1240-1320
kl. 1440-1520

Sommarsimskola Märkestagning vid Orebadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1155-1235
kl. 1240-1320
kl. 1440-1520
kl. 1620-1700

Sommarsimskola Märkestagning vid Östra Färsbadet 2018:
kl. 1110-1150
kl. 1355-1435

I samband med anmälan tar vi ut en avgift på 50 kronor. Därutöver behöver du betala entréavgift till friluftsbadet. Entréavgiften betalar du i friluftsbadets entré. Det finns även möjlighet att köpa ett säsongskort. Säsongskortet gäller som entré under hela sommaren och är giltigt vid Sjöbo kommuns samtliga tre friluftsbad.

Medföljande till deltagare i sommarsimskola och märkestagning ska, med undantag av de två första dagarna och vid sommarsimskolans- och märkestagningens avslutning, betala avgift vid entrén. Dagskort kostar 25 kronor för vuxna och 12 kronor för barn medan åskådarbiljett kostar 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn. Det finns även möjlighet att inhandla säsongskort till en avgift om 250 kronor för vuxen och 150 kronor för barn. Reservation för prisändring.

Avslutning av sommarsimskola och märkestagning sker vid respektive friluftsbad. Simmärken säljes i kioskerna/entréerna.

Under sommarsimskoleperioden tjänstgör simlärare vid samtliga friluftsbad. Simlärarna arbetar tillsammans med våra deltagare under de olika gruppernas specifika sommarsimskole- och märkestagningstid för att lära ut, utveckla, främja simkunnigheten och vattenvana. Övrig personal vid friluftsbaden är badvärdar, en av deras arbetsuppgifter är att arbeta för att allmänheten erbjuds en badsäker miljö genom att uppmärksamma badens besökare att följa anläggningens trivsel- och säkerhetsregler.

Våra friluftsbad är öppna för allmänheten under hela sommarsimskoleperioden.