Miljö

I Sjöbo simanläggning finns en modern och snabb utrustning för diagnos av badvattnets renhet. Ju renare vattnet är desto mindre måste vattenreningsanläggningen "jobba" och desto mindre mängd luftföroreningar måste ventileras ut. Instrumentet skickar mycket snabbt instruktioner till vattenreningen och ventilationen, så att systemen jobbar precis så mycket som motiveras av föroreningarna i vattnet.

I och med att man mer exakt kan mäta vattnets kvalitet kan man vid lågbelastning reducera vattenflödet och klordoseringen i bassängerna, vilket innebär besparing upp till 30 procent på klorförbrukningen och 20 procent på elförbrukning för pumpar. Dessutom kan man vid lågbelastning reducera luftflödet i ventilationsanläggningen upp till 30 procent, vilket innebär lägre energiförbrukning för drift av fläktar och för uppvärmning av den luft som tas in utifrån.

Sjöbo simanläggning är utrustad med den allra modernaste styrutrustningen och tillhör de mest energieffektiva baden i Europa.

Utvärdering av resultaten görs inom ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska utveckla morgondagens miljövänliga badanläggningar