Flora Filmstudio

På Florabiografen i Sjöbo finns en filmstudio som visar cirka 12 filmer per år, vår- och hösttermin, ofta med ett extra samtal och en kopp kaffe efter filmen. Filmstudion arrangerar även årligen "Lilla dokumentärfilmfestivalen" i november. Medlemskap får man genom att köpa terminskort à 200 kr per termin, finns att få bl.a. vid entrékassan. Mer info finns på Facebook Flora Filmstudio eller maila eller

Flora Filmstudio är en ideell förening, öppen för alla med intresse av att se och diskutera kvalitetsfilm. Flora Filmstudio är medlem av den nationella filmföreningen SFF, Sveriges Förenade Filmstudios.
Alla filmer visas lördagar kl 15.00 på Flora Biografteater, Idegatan 5, Sjöbo.