Nu går det att söka stöd från Boverket till upprustning av utemiljön i socioekonomiskt utsatta områden

Publicerad 04 juli 2017

Genom Boverket går att ansöka om stöd för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden med avsikt att stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

Stöd kan under 2017 sökas vid två ansökningsomgångar. Ansökningsomgång 1 pågår till och med 1 augusti. Ansökningsomgång 2 pågår 2 augusti till och med 2 oktober.

Här kan ni läsa mer om stödet som kan sökas av bland annat föreningar.