Stipendier och kulturpris

Stipendier och Kulturpris delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfull insats inom kultur- eller fritidsområdet. Person eller förening, som är bosatt eller verksam inom kommunen, kan nomineras.

Nomineringar till kulturpris, ledarstipendium, ungdomsstipendium inom kulturområdet, ungdomsstipendium inom fritidsområdet samt Röddinge IF:s stipendium lämnas till Kultur-, tillväxt och fritidsavdelningen.