Bidrag & Regler - för hästföretagare

Publicerad 03 oktober 2017

Destination Häst Sydost bjuder in till hästföretagarträff den 24 oktober på Övedsklosters slottscafé.

En hästföretagare har idag runt 300 lagkrav att förhålla sig till, utöver detta tillkommer en massa regler. Eftersom vi förstår att det kan vara svårt att ha kunskap om allt vill vi med denna träff ger dig lite klarare bild av de viktigaste delarna. Kanske hittar du också något EU-bidrag som kan vara till hjälp i din verksamhet. Möjlighet ges att prova idéer.
• Välkomna - information om projektet
• Länsstyrelsen - allmänna regler som måste uppfyllas för att bedriva kommersiell verksamhet i koppling till häst
• Erika Erlandsson, Juridika - avtal för häst-turismföretagandet
• Fika
• Frida Lindén, EU-samordnare
Emma Svärd, Europa Direkt
Vilka EU-bidrag finns att söka för dig som företagare?
• Avslut.
Efter avslut...at möte finns det möjlighet att få pitcha sin idé för bidragssökande. Föranmäl gärna intresse.
Deltagande är gratis för aktörer i Sydöstra Skåne. Uteblivet deltagande utan avanmälan senast 2 dagar innan debiteras med 100 kr. Bor du utanför området är du välkommen till en kostnad av 100:-
Anmälan sker via simple signup senast 17/10: https://simplesignup.se/ private_
event/102302/4736716597
eller via mail till info@destinationhast.se
Glöm ej att anmäla eventuella allergier.