Anläggningar och lokaler

I kommunen finns ett stort antal kommunala och föreningsägda anläggningar och lokaler såsom t.ex. bollplaner, skjutbanor, motionsspår, tennisbanor, bangolf och samlingslokaler.

Här kan du läsa mer om olika anläggningar i Sjöbo kommun:
- Björka ridslinga
- Friluftsbad
- Möllers mosse
- Idrottsplatser
- Sporthallar och gymnastiksalar
- Sjöbo Simanläggning
- Övriga anläggningar

Upplåtelse av kommunhyrda-/ägda lokaler och anläggningar (prioriteringsordning vid bokning)
Kultur-, tillväxt och fritidsutskottet, §108/2013 (PDF-dokument, 61 kB)

Regler för upplåtelse av anläggningar-/lokaler
Kultur- tillväxt och fritidsutskottet, §108/2013 (PDF-dokument, 204 kB)