Sporthallar

Färsingahallarna, Sjöbo, Ågatan 5

Anläggningen består av två sporthallar. Sporthall A : planmått 20x40 meter, läktare för 750 sittande. Sporthall B: planmått 18x36 meter och läktare för 300 sittande. Anläggningen ligger i nära anslutning till Färsinga lärcentrum.

Piratenhallen, Vollsjö, Espingsväg 10

Anläggningen består av en sporthall med planmåtten 18X36 meter och läktare för 100 sittande. Anläggningen ligger i närheten av Vollsjö skola.

Östra Färshallen, Lövestad

Anläggningen består av en sporthall med planmåtten 20X40 meter. Anläggningen invigdes 2016.

Blentarps sporthall, Simontorpsvägen

Anläggningen består av en sporthall med planmått 18x36 meter och ligger i nära anslutning till Storkskolan.

Eiser Fritid, Industrigatan 1B

Anläggningen består av lokaler för brottning, fitnesscenter, luftgevärsskytte och styrketräning.

Gymnastiksalar

I kommunen finns två gymnastiksalar och dessa finns på Emanuelskolan och Sandbäcksskolan. I gymnastiksalarna går det att bedriva verksamhet, såsom gymnastik, innebandy mm.