Badkiosker under sommaren 2018

Publicerad 28 februari 2017

Är du intresserad av att bedriva kioskverksamhet vid Sövde badstrand, Östra Färsbadet eller Frenningebadet under sommaren? Här kan du läsa mer om vad detta innebär samt anmäla ditt intresse.

Sövde badkiosk

Så här går det till:

Den som sköter kioskverksamheten skriver avtal med Sjöbo kommun om att kostnadsfritt få använda kiosklokalerna med befintliga inventarier mot att man ombesörjer försäljning av godis, glass, läsk med mera. Stark rekommendation för totalt kontantfri hantering föreligger.

Hyresgästen disponera den mark utanför kiosken som behövs för servering. Hyresgästen åtar sig att följa gällande förordningar, lagar, regler och riktlinjer.

Avtalstiden gäller 2018-05-01—2018-09-30. Kiosken skall hållas öppen kl. 11.00-17.00 dagligen under skolans sommarlov. Öppettider i övrigt bestäms av hyresgästen själv.

Hyresgästen sköter städning i och kring kiosk och Sövde badplats strandremsa. Kommunen står för kostnader för el, vatten, avlopp samt sophämtning. Ingen förändring av kiosken får göras utan tillstånd från Sjöbo kommun.

Du anmäler ditt intresse genom att skriva anmälan och lämna denna i ett igenklistrat kuvert till:

Sjöbo kommun
Kultur-, tillväxt- och fritidsavdelning
275 80 SJÖBO, märk kuvertet med "Sövde badkiosk 2018".

Din anmälan måste vara Sjöbo kommun tillhanda senast den 18 mars 2018.

Anmälan Sövde 2018 (PDF-dokument, 98 kB)

Sommarkioskerna vid Frenningebadet och Östra Färsbadet

Så här går det till:

Den som sköter kioskverksamheten skriver avtal med Sjöbo kommun om att få använda kiosklokal och mot en ersättning från Sjöbo kommun sköta inkassering av avgifter för bad och entré samt försäljning av simmärken.

Ersättning utbetalas utifrån till Sjöbo kommun inlämnade kassarapporter månadsvis för juni den 15 juli, för juli den 15 augusti och för augusti efter avslutad och godkänd slutredovisning. Ersättningsnivå är 70% av de till Sjöbo kommun inlämnade och redovisade rapporterna.

Kiosken ska hållas öppen under badsäsong 2018 (16/6 – 19/8) på de tider friluftsbadet är öppet för allmänheten eller för simundervisning.

Inträdes- och simmärkesförsäljningen ska hanteras kontantfritt. Stark rekommendation för totalt kontantfri hantering föreligger.

Inköp och försäljning av glass, dricka, frukt, godis enklare förtäring ombesörjs på egen hand.

I kioskverksamheten ingår att:

  • Inkassera inträdesavgifter och sälja simmärken (avgifterna är beslutade av Sjöbo kommun) varje dag under friluftsbadets öppettider.
  • För ändamålet tillhandahålls av Sjöbo kommun kassamaskin, betalterminal för kortbetalning, swishnummer, anslag, säsongskort och simmärken.
  • Informera badbesökare om priser, tider, badtemperatur etc.
  • Samverka med övrig tjänstgörande personal.
  • Hålla rent i och kring kiosken.
  • Följa framtagna och överrenskomna försäljnings-, lager-, beställnings- och redovisningsrutiner.

Den som sluter avtal med Sjöbo kommun måste vara myndig och skall följa gällande lagar och regler. Företagare ska med sin intresseanmälan bifoga F-skattesedel.

Du anmäler ditt intresse genom att skriva anmälan och lämna denna i ett igenklistrat kuvert till:

Sjöbo kommun
Kultur-, tillväxt- och fritidsavdelningen
275 80 Sjöbo

Märk kuvertet med "Östra Färsbadet" eller med "Frenningebadet". Handlingarna måste vara Sjöbo kommun tillhanda senast den 18 mars 2018.

Föreligger behov av urval inför beslut om tilldelning, förbehåller sig Sjöbo kommun denna rätt.

Anmälan Östra Färsbadet 2018 (PDF-dokument, 100 kB)

Anmälan Frenningebadet 2018 (PDF-dokument, 100 kB)

För mer information kontakta:
Magdalena Unosson,
Stefan Larsson,