Fiska i Sjöbo

I Sjöbo kommun erbjuds unika möjligheter för sportfiske. Sex olika fiskevatten inom ett område av 80 kvadratkilometer - en dröm för varje fiskeintresserad! Flugfiske, spinnfiske, mete eller pimpelfiske - Valet är ditt, välkommen!

Mer information om varje fiskeområde hittar du nedan:

Kejsardammen
Här fiskas: Regnbåge. Handikappbrygga finns.
Tillåtna fiskemetoder: Flug, och spinnfiske. Alla andra former för fiske är strikt förbjudna.
Fiskekortsförsäljning: Automat finns vid dammen. Ta med en 1-krona för att få ut fiskekortet.
Kontakt: 070-694 55 69
Priser: Fiksekort löses på castlefish`s hemsida www.castlefish.se260 kr vuxen/ 160 kr. ungdom. Fiskekort 07.00 - 13.30 samt Fiskekort 14.30 - 21.00
För mer information: http://www.castlefish.se
Björkadammen
Här fiskas: Regnbåge
Tillåtna fiskemetoder: Flug- och spinnfiske
Fiskekortsförsäljning: Bod vid dammen. En 5-krona behövs för att få ut fiskekortet i automaten. Tänk även på att ha jämna pengar. Öppet 08.00 till solens nedgång, dock längst till och med 22.00.
Kontakt: 046-631 53/0705-41 88 74
Priser: Dagskort: 200 kronor. 150 kronor för medlemmar i Sportfiskarna. Dagskort junior 100 kronor, 75 kronor för medlem. Barn under 7 år fiskar på samma kvot som vuxens sällskap. Max 2 fiskar per person. Kvällskort den sista tre timmarna, 100 kronor.
För mer information: www.sportfiskarnaskane.se
Björka-Åsumsån
Här fiskas:

Från Barleja till Björka by. Sträckan är indelad i 5 sträckor för att sprida fisket. Fiske tillåtet mellan 1/4-30/9 under dygnets ljusa timmar.

Öring och gädda. I ån gäller "No kill" avseende öring. Det vill säga att all öring ska återutsättas.

Tillåtna fiskemetoder: Flug- och spinnfiske. Alla krokar ska vara utan hulling. Mete är förbjudet, liksom plastkulefiske. Högsta tillåtna mått för trekrokar är 20 milimeter mellan krokspetsarna.
Fiskekortsförsäljning: Kjells vapen och sport i Sjöbo. Bokat fiskekort måste hämtas senast en vecka före fiskedagen. OBS Antalet fiskekort är begränsat, fiske kan därför inte garanteras.
Kontakt: 0416-100 96
Priser: Dagskort 200 kronor. Ungdom upp till 16 år, 50 kronor.
För mer information:
Snogeholmssjön
Här fiskas: Abborre, gädda och 20-tal andra arter.
Tillåtna fiskemetoder: Flug- och spinnfiske. Båt finns att hyra. Nätfiske och liknande inte tillåtet. Obegränsat antal fiskar.
Fiskekortsförsäljning: Automat vid bryggan. Fiskekort krävs för fiske från stranden, från roddbåt och på isen. Information finns vid Fiskarhus i Snogeholms strövområde. Flytväst finns att tillgå. Båt och kanot kan hyras.
Kontakt: 0416-160 65
Priser: 50 kronor per person. Under 18 år gratis. Båt att hyra (upp till fyra timmar) 100 kronor.
För mer information:
Sövdesjön
Här fiskas: Fiske är tillåtet i Sövdeborgsdelen av sjön, vilket är cirka 75 procent av sjön. Gös, gädda och abborre. Ålfiske är ej tillåtet. Minimimått för gös och gädda är 40 cm.
Tillåtna fiskemetoder: Endast handredskap är tillåtna. Trolling är tillåtet med ett spö per person. Båt finns att hyra. Egen båt tillåten.
Fiskekortsförsäljning: Kerstin Borgström, Åmans Backe 9 i Sövde.
Kontakt: 0416-160 48 eller 0708-96 79 94.
Priser: Dagskor: 120 kronor per person (vuxen) inklusive båthyra. Barn 12-16 år, 50 kronor per person inklusive båthyra. Barn under 12 år i vuxet sällskap fiskar gratis. Veckokort: 600 kronor inklusive båthyra.
För mer information: www.fiskaisovdesjon.se
Vombsjön
Norra delen samt Björkån (700 meter uppströms Vombsjön)
Här fiskas: Abborre, gös, mört, gädda, vitfisk och öring. Begränsningar: Gäddor måste vara över 40 centimeter. Max 5 gösar och 5 gäddor per person. Abborre begränsat till 10 stycken per dygn. Ålfiske är förbjudet.
Tillåtna fiskemetoder: Flug- och spinnfiske, mete och pimpelfiske. Egen båt är tillåten. Max 5 fiskar per person (gäller gös och gädda), 10 för abborre.
Fiskekortsförsäljning: Leif och Richard, Sjöhusvägen 23 i Vomb.
Kontakt: 0706-63 14 04
Priser: Priser i sjön samt Björkaån, dagskort 60 kronor per person (120 kronor per pserson inklusive båt). Endast båt 60 kronor per person. Barn upp till 12 år fiskar gratis. Årskort och säsongskort kostar 600 kronor.
För mer information: www.vombfiske.nu
Södra delen Abborre, gös, gädda och mört.
Priser: Fiskekort : www.fiskekort.se. Inga båtar att hyra
Fiskekortsförsäljning: Boden vid Björadammen. Öppet 08.00-21.00, lördagar och söndagar.
Telefon: 046-63153