Frualid

Stigen nedanför Frualid är sagolik. På den ena sidan hänger bokarnas grenar lågt över vattenspegeln, på den andra är det en hög slänt, där ormbunkar och örter frodas mellan höga träd och omkullfallna stammar. Längst uppe reser sig en mossklädd bergvägg.

Försommartid doftar månviolen sött och tropiskt i skuggan. Är vi överhuvudtaget i Sverige?

Enligt kartan ligger ravinen bara sju kilometer från Sjöbo, lagom för en cykeltur. Det går att köra hit med bil också. Ändå är det är sällan man möter någon annan människa här.

Då kontinenterna rämnade

Känslan av främmande plats håller i sig även när man lär känna Frualid lite närmare. De chokladfärgade stenarna som ligger tätt intill stigen liknar gammal lava - och det är precis vad de är. Frualid är inget annat än resterna av en gammal vulkan, som har varit eldsprutande för runt räknat 150 miljoner år sedan.

Då, i början av dinosauriernas tid, såg jordklotet helt annorlunda ut. Alla planetens landytor hade i långa tider bildat en enda stor superkontinent, men nu höll den på att spricka upp. Europa och Nordamerika började långsamt glida isär. Sprickzonen låg längre västerut och blev så småningom till Atlanten, men även inne på kontinenten uppstod det spänningar som fick lavan att välla fram mitt i Skåne. Eller på den landbit som med tiden skulle bli Skåne, får man säga.

Frualid är den sydligaste av de skånska vulkanerna och en av de få som inte är helt jämnade med marken. Jällabjär vid Röstånga är en annan, men dolt i landskapet har geologerna hittat upp emot hundra vulkanrester. Frualids brunröda lava är unik och innehåller det sällsynta röda mineralet ferrit.

På 150 miljoner år hinner berg vittra ner till grunden. Ingen vet hur stor vulkanen kan ha varit, men det som syns i dag är inte toppen eller någon gammal kraterrand, utan snarare vulkanens rötter, som har blivit synliga.

Hitta hit

Frualid kan nås antingen från Övedskloster eller från stenbrottsvägen i öster. I båda fallen är stigen lite svår att hitta i början, men vandringen i sig är lätt.

Från Övedklosters parkering går du först upp till kyrkan genom allén, som är en upplevelse i sig. Du går runt kyrkan och följer sedan vägen en bit norrut. Strax efter kvarndammen tar du vägen till höger. Efter 350 m viker en väg av uppåt till vänster, men du fortsätter rakt fram mot ett hus. Här svänger en stig neråt till höger över bäcken, och sedan vänster. Nu är det bara att följa stigen. Snart ser du fördämningen som bildar sjön. Vassen, som den heter, är nämligen konstgjord och har fungerat som vattenmagasin till kvarnen i Öved. Nu följer du stigen utmed sjön, medan Frualids rasbrant blir högre ju längre du går. I början står en mängd döda almar, sedan tar bokskogen vid. Där sjön tar slut - den är 1,2 km lång - följer du stigen förbi en djungel av manshöga pestskråpblad. 300 meter från sjön svänger stigen höger och lätt uppför tills du når ut på stenbrottsvägen. Här finns en parkeringsmöjlighet som är en alternativ startpunkt.

Utsikt

Från platsen, som mer är en glänta vid vägen än en parkering, går en liten stig upp mot överkanten av branten. Först går den genom ett snår av unga bokträd, men snart kommer man nära ravinens kant. Det finns stup där det gäller att ha koll på barnen. Stigen försvinner efter ett tag, så vad du kan göra är att gå rakt fram tills du ser odlade fält och sedan följa trädridån bort från branten. Här växer det nässlor på en kort sträcka, men ta dig igenom, det blir snart bättre. 200 m från branten når du en grusväg som går över backen. Följ vägen till höger tillbaka mot Öved. Rundturen är på ungefär 6,5 km.

Uppe på den öppna höjden är det en fantastisk utsikt över Vombsänkan med Romeleåsen i horisonten. Egentligen är inte Frualid särskild hög, men sikten är fri och vintertid kan man nästan få känslan av fjällvidd här - som en fullständig kontrast till sommardjungeln man just har lämnat.