Heinge strövområde

Heinge strövområde är en pärla i nordöstra delen av Sjöbo kommun. Området köptes runt 1970 av den dåvarande Östra Färs kommun och kom i Sjöbo kommuns ägo vid kommunsammanslagningen 1976.

Det 93 hektar stora området ligger fem kilometer norr om Lövestad. Från vägen mellan Heinge och Heingetorp är det skyltat där en grusväg leder in till strövområdets parkering. Till fots når man området via Skåneleden.

Strövområdet ligger kring en bit av Djurrödsbäckens dalgång. Här möts ett ålderdomligt kulturlandskap med varierad natur. En rundtur i området tar besökaren genom lövskog, enefälad och ekhagar, över gärdsgårdar och betade kullar. På våren finns både blåsippor och backsippor i strövområdet. Den rena Djurrödsbäcken har - innan Sjöbo kommuns tid - dämts upp så att det har bildats en liten sjö och ett träsk i en del av dalen. Här häckar sångsvan och flera mindre fåglar. I skogen hörs bl. a. spillkråka, skogsduva och nötväcka.

Utöver Skåneleden finns mindre stigar runt i området, en del av dem är markerade med vit färg, men markeringen kan vara svår att följa. Man får upptäcka området på egen hand.

Koordinater, parkeringen:
WGS 84 decimal (lat, lon): 55.68883, 13.91588.