Hörjelgården

Ett stycke Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Så beskrivs Hörjelgården där flera generationer barn fått stifta bekantskap med natur och kultur.

Hörjelgården drivs på gammalt vis. Här kan man få lära sig allt från att hösta hö till hur det låter när grodorna kväker i dammarna.

Standard 1700

Slåtterängar och små åkertegar är bevarade och några även återställda till 1700-talets ängsstandard. Här finns varken konstgödsel eller ensilerat hö. Den biologiska mångfalden är enorm i den orörda naturen. Lövgrodor, salamandrar, orkidéer, mandelblom, blommande vildapel, slån och mycket annat kan beskådas under året på Hörjelgården.

På Hörjelgården, som ägs av Naturskyddsföreningen i Skåne, kan man vandra med guide eller besöka på egen hand. Det finns också ett digert program för allmänheten; På Hörjelgårdens egen hemsida finns programmet och kontaktinformation.

Hitta hit

Idag har Skånetrafiken en hållplats som heter Hörjelgården. Busslinjerna 338 och 337 tar dig från Sjöbo eller Tomelilla och hållplatsen ligger bara några hundra meter nordost om gården. En fin promenad genom lövskogen väntar.

Se film om Hörjelgårdens vackra miljöer och om lägerskolan.