Naturstig vid Södra Färs Bygdegård, Solvalla

Ser du skillnad på en skogslönn och en sykomorlönn? Vid Solvalla Bygdegård finns en 400 m lång gångstig med ett 25-tal olika träd och buskar.

Stigen är tillgänglig för alla, ung som gammal, och även för funktionshindrade med gånghjälpmedel.

Stigen är anlagd som ett lokalt naturvårdsprojekt och till hälften finansierad med statligt bidrag, s k LONA-bidrag.

Längs stigen finns skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del ovanliga andra mer ovanliga. En informationstavla beskriver vilka blommor och örter som kan ses under ett år i parken.

Välkommen att gå en runda, slå dig ned på en av bänkarna för att vila eller reflektera eller varför inte använda grillplatsen under hängboken.

Hitta hit: http://gamla.bygdegardarna.se/forening/solvalla/Vagbeskrivning.jpg (Image-dokument, )