Samlingslokaler för uthyrning

I Sjöbo kommun finns ett antal lokaler tillgängliga för uthyrning till allmänheten.

Lokal

Bokas genom

Kommungården
Lövestad

E-post: byalaget@lovestad.se
Telefon: 0416-271 32.

Beritslund
Bjärsjölagård

Bjärsjölagårds byalag
E-post:
Telefon: 0739-79 66 14

Röddinge samlingslokal

Staffan Ekelund
Telefon: 070-625 68 66

Tolånga samlingslokal

Ingrid Jönsson
Telefon: 0416-140 88

Äsperöds samlingslokal

Agneta Lasson
Telefon: 0417-271 18

Parkstugan i Klasaröd

Pia Borgqvist
Telefon: 0416-330 22, 0708-85 89 56

Ågården
Vollsjö

Inger Lindberg Åkerblom
Telefon: 0416-301 41

Sjöbo Folkets Hus och Park

Vaktmästare
Telefon: 0416-101 40

Solvalla
Sjöbo

Lisbeth Persson
Telefon: 0416-104 14, 0708-98 98 52

Klingavälsgården

Lisbeth Eriksson Hammarberg
Telefon: 0416-130 50, 0706-47 75 17

Mötesplats Hemmestorps
Hemmestorps fure

Gunnar Rosengren
Telefon: 046-856 45, 0705-70 44 47

Brandstad sockenstuga

Jerry Lennartsson
Telefon: 0727-00 72 89

Rebecca Sjöstedt
Telefon: 0767-63 87 97