Samlingslokaler för uthyrning

I Sjöbo kommun finns ett antal lokaler tillgängliga för uthyrning till allmänheten.

Lokal

Bokas genom

Kommungården
Lövestad

Bokning sker via , kan man inte skicka e-mail, ring 0416-271 32.

Beritslund
Bjärsjölagård
Monica Jönsson, 0416-300 74, 070-494 86 18
Röddinge samlingslokal

Vi har nu öppnat Röddinge samlingslokal igen efter renovering.
Staffan Ekelund
070-625 68 66

Tolånga samlingslokal

Ingrid Jönsson
0416-140 88

Äsperöds samlingslokal

Äsperöds samlingslokal stängs för renovering från den 1 maj 2017 och planeras öppna i början av 2018.
Agneta Lasson
0417-271 18

Parkstugan i Klasaröd

Pia Borgqvist
0416-330 22
0708-85 89 56

Ågården
Vollsjö

Inger Lindberg Åkerblom
0416-301 41

Sjöbo Folkets Hus och Park

Sjöbo

Vaktmästare
0416-101 40

Solvalla
Sjöbo

Lisbeth Persson
0416-104 14
0708-98 98 52

Klingavälsgården

Lisbeth Eriksson Hammarberg
0416-130 50 el
0706-47 75 17

Mötesplats Hemmestorps
Hemmestorps fure

Gunnar Rosengren
046-856 45, 0705-70 44 47

Brandstad sockenstuga

Yngve Nilsson
0734-13 25 32