Johan Suneson

Publicerad 09 november 2017

3 mars - 20 april

Johan Suneson ställer ut måleri, skulptur och teckning.

"Mina verk beskriver ofta hur saker inte är eller hur saker inte ser ut. Med saker menar jag också känslor och andra erfarenheter. Människor är inte osynliga. Människor kan inte höra vad andra människor tänker. Människor kan inte resa i tiden. De som har dött kan inte börja leva igen. Men det kanske inte känns så och de villkor, som verkar ofrånkomligt, kan väcka drömmen om sin motsats.
Hur skulle det se ut om sådana tankar och känslor fick en form, tog plats i rummet?
Mina skulpturer är som modeller och har symboliska betydelser. Skulpturerna har ofta en ganska uttalad idé och jag arbetar med dem tills de blivit tydliga - tills det syns vad det är. De finns i flera varianter i olika uttrycksformer.
Målningarna har en liknande uppbyggnad, men arbetsprocessen är mer intuitiv och trevande. Jag arbetar tills de stämmer. Jag vill att de ska bli trovärdiga eller orimliga och fungera som helheter. De ska bli som berättelser - skapa sin egen logik.
Jag har studerat konst på Gerlesborgsskolan, Nordiska konstskolan i Karleby, Konsthögskolan Valand."