Lars Embäck

Publicerad 10 mars 2016

20 augusti - 30 september

Det okända

Vernissage 20 augusti kl 12-15.

Lars Embäck - Twilight Zone

I Lars Embäcks tablåer återfinns kläder, möbler och andra föremål från ett hem. Artefakter agerar i ett rollspel som undersöker minnet ur ett individuellt och kollektivt perspektiv. Teckning, måleri, foto och text vävs in i ett större sammanhang i installationer. Bilderna handlar ofta om fatal yttre påverkan på människors liv. Barns utsatthet och sårbarhet är ett återkommande tema.

Utställningen Det Okända på Sjöbo konsthall är en introduktion till möten mellan Tony, Claes och Lars.

Konstnären låter två barndomskamrater från uppväxten i ett miljonprogramområde utanför Göteborg, komma till tals samtidigt med egna arbeten i utställningsrummet.

Vid sidan av problem i familjerna under uppväxten och förtroenden som utbyttes dem emellan var barnen osynliga för varandra, dolda bakom ungdomlig självupptagenhet och bristen på erfarenhet.

Nu träffas de igen för att möta det som både är välbekant och helt okänt.

Tony är musiker och lärare och bosatt i Stockholm.

Claes är förtidspensionerad och bosatt i Västergötland.

Projektet har fått stöd av Konstnärsnämnden och avslutas våren 2018.

Lars Embäck är född 1955 i Göteborg och bosatt i Malmö sedan 1982. Efter avslutade studier på Malmö Konstskola Forum 1987 deltog han i Sune Nordgrens mönstring av det lokala konstlivet i Sydnytt II på Malmö Konsthall 1991. Han har ställt ut över landet i olika sammanhang sedan dess, senast separat på Galleri Mors Mössa i Göteborg hösten 2015 och Galleri Rostrum i Malmö i januari 2016.