Marianne Saapunki

Publicerad 19 november 2013

22 februari - 11 april 2014

Vid de osynliga marginalerna - installation

Vernissage 22 februari kl 12-15.

Utgångspunkten för utställningen är sömn-vaka. Vårt beroende av sömn, vila. Hur vi existerar ca en tredjedel av våra livgenom sömn. Hur vi försätts i dvala. Den totala sårbarheten i att befinna sig i sig själv, "bortkopplad" från omvärlden. Existerande i inre landskap och händelser. Hur drömmar kan vara lika verkliga som det vakna tillståndet.

Utställningen är uppbyggd som en installation med förhoppningen att skapa en omslutande atmosfär när man kliver in i den. Ett rum där man kan befinna sig mellan dröm och verklighet.

Mitt konstnärskap ser jag som en generator. Jag som konstnär genererar via mitt konstnärskap omvandling, rörelse, samband, variation, balans, slump. Mina verk är den samlade energin som varierar i uttryck där de blir till i förhållande till sin omgivning. Verken iscensätter omgivningen, som blir en del av konsten.