Pia Larsson

Publicerad 10 november 2016

14 april - 26 maj

Jägarinnor

"Fotografering har varit min ledstång genom livet, men jag har också ägnat mig åt karate, motorcykelåkning och banracing. Ofta har det varit fotograferingen som på olika sätt fungerat som en ingång. En sak som alltid fascinerat mig är de intressesfärer som uppstår när människor brinner för något och de personligheter som finns i varje sådan intressesfär.

Inom jakten mötte jag allt fler kvinnliga jägare - jägarinnor. Här finns en mycket intressant spänning mellan jakt som en "maskulin" aktivitet och kvinnlighet. Så uppstod idén till fotoprojektet Jägarinnor. ett försök att visa flera sidor av kvinnliga jägare - en lek med kontraster, likheter och motsatser."