Europa Direkt

Europa Direkt är EU:s lokala mötesplatser för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter.