Frågor och svar

Att svara på frågor eller hänvisa till rätt instans är en viktig del av Europa Direkts uppdrag.

Har du EU-relaterade frågor?

Att svara på frågor eller hänvisa till rätt instans är en viktig del av Europa Direkts uppdrag. Ställ frågor via e-post eller via kontaktformuläret till höger så svarar vi så snabbt vi kan. Använder du formuläret så kom ihåg att ange kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

Förslag och önskemål på verksamheten

En annan viktig del av Europa Direkts verksamhet är att anordna seminarier, debatter och föreläsningar om EU-relaterade områden. Vi tar även gärna emot förslag och önskemål får er. De skickar ni enklast via e-post eller via kontaktformuläret till höger. Via kontaktformuläret kan du välja att vara anonym genom att ange ett alias, men då kommer vi inte kunna återkoppla direkt till dig.

Vanliga frågor och svar

När vi får in frågor som kan tänkas vara av intressen för fler personer så lägger vi upp den här. Ofta formulerar vi om frågan något och fågeställaren förblir helt annonym.

Hur söker jag återbetalning av moms från ett annat EU-land?

Kan jag söka EU-medel för att handikapanpassa min verksamhet?

Hur söker jag stöd för att öka arealen lövskog?

Hur går beslutsprocessen till inom EU?

Varför kan jag inte använda mitt svenska körkort som id-handling i EU?