”Att vara patriot är att vara europeisk, att vara europeisk är att vara patriot” - Timmermans

Publicerad 29 augusti 2017

Den 23 augusti, Europeisk minnesdag för stalinismens och nazismens offer – en europeisk minnesdag för offren för de totalitära diktaturerna i Europa, släppte förste vice ordförande Frans Timmermans en video om Europeiska värderingar. I videon lyfts vikten av sammarbete och förkastandet av extrema nationalistiska tillvägagångssätt, som försvagar medlemsländerna individuellt och kollektivt. Se videon här