Positiva effekter efter EU-direktiv

Publicerad 23 augusti 2017

I juni i år fick handlarna i Sverige ett nytt EU-direktiv att förhålla sig till, att informera sina kunder om plastpåsars miljöpåverkan. Enligt Svensk Handel har nu förbrukningen av plastpåsar minskat med 70-80 procent.

Orsaken till direktivet är att förbrukningen av plastbärkassar är stor inom EU och leder till omfattande nedskräpning. Detta gäller särskilt de tunna bärkassarna som oftast inte återanvänds.

De tunna bärkassarna (väggtjocklek under 50 mikrometer) står även för den största förbrukningen inom EU. I direktivet tas bara de tunna plastbärkassarna upp, men Sverige har beslutat att även inkludera tjocka plastbärkassarna då det är önskvärt med en minskning även av dessa.

I samband med införandet av direktivet tog ett antal butikskedjor beslutet att ta betalt för sina plastpåsar. Svensk Handel ser detta som den största avgörande faktorn till den stora minskningen i förbrukning.

Källor: SVT och Svensk Handel

Bild: Wikipedia Commons (Image-dokument)