Youth4Regions- tävling

Publicerad 28 augusti 2017

EU-kommissionen har detta året, för första gången, en tävling för alla som studerar media i EU. De 29 vinnarna får chansen att delta i medietäckningen av ett av årets största evenemang – Europeiska veckan för regioner och städer!

Steg 1 Skriv en kort artikel på engelska. Steg 2 Håll dig till temat: Ett projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklings- och sammanhållningsfonden, som stöder smart, inkluderande eller hållbar tillväxt, särskilt sysselsättning (du hittar tips här). Steg 3 Sista ansökningsdag är 10 september 2017. Anmäl dig till tävlingen här.

"Europeiska veckan för regioner och städer är ett fyra dagar långt evenemang som anordnas årligen i Bryssel, där tjänstemän från regioners och städers förvaltningar samt sakkunniga och akademiker kan utbyta bästa praxis och know-how inom området för regional utveckling och stadsutveckling. Det är också ett erkänt forum för politisk kommunikation när det gäller utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik, och ett tillfälle att öka beslutsfattarnas medvetenhet om att regionerna och städerna har betydelse i EU:s politikutformning. Europeiska veckan för regioner och städer är det största europeiska offentliga evenemanget i sitt slag." – Europeiska regionkommittén