Aktuella projekt

Innovationscenter för landsbygden

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag (det vill säga företag på landsbygden inom alla branscher), att identifiera och lyfta fram "dolda" resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Projektets hemsida

Projektägare: Sjöbo kommun

(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktperson: Projektledare, Helena Kurki, e-post: helena.kurki@sjobo.se, telefon: 0705-93 02 43

Projektperiod: juli 2016 – juni 2019

Logga Innovationscenter för landsbygden

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Projektets hemsida

Projektägare: Sjöbo kommun

(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktpersoner: Projektledare, Cecilia Henrikson, e-post: cecilia.henrikson@sjobo.se
Affärsutvecklare, Pernilla Colhag, e-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Projektperiod: mars 2017 – december 2018

Logga Destination häst