Hälsogången

Att röra på sig är bra för kropp och själ. Hälsogången är slingan för dig som vill komma igång att motionera eller redan är en van motionär.

Fysisk aktivitet

Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att åsamka skada. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Med regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuters fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

Hälsogången är en markerad slinga i Sjöbo tätort som är lätt att följa.
Skriv ut kartan och ta med dig på promenaden. (PDF-dokument, 200 kB)