Kommunarkivet

I Kommunarkivet finns ett rikt arkivmaterial för dig som är intresserad av person- och lokalhistoria. Handlingarna som förvaras här är en del av vårt kulturarv.

Kommunarkivet är slutarkiv för Sjöbo kommuns fysiska handlingar. Här finns även alla handlingar som finns bevarade från den nuvarande kommunens föregångare, utom från Bjärsjölagårds kommun. De flesta av handlingarna från Bjärsjölagårds kommun finns i Hörbys kommunarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns vissa typer av handlingar som inte finns i kommunarkivet av praktiska skäl. Dessa är:

  • Bygglovshandlingar. Alla bygglovshandlingar finns istället samlade hos Stadsbyggnadsförvaltningen.

  • Betygskopior från de kommunala skolorna och vuxenutbildningen. Har du förlorat ditt slutbetyg från grundskolan måste du kontakta respektive skola för att få ett utdrag ut betygskatalogen. Detta sker mot en avgift. Malenagymnasiet har kopior av slutbetyg utfärdade efter 2015. Vuxenutbildningen (Komvux och SFI) har kopior av betyg utfärdade hos dem.

  • Äldre betygskopior från Malenagymnasiet. Betygskopior till och med vårterminen 2015 finns hos Ystads stadsarkiv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla offentliga myndigheters arkivering är reglerad i lag och grundas på offentlighetsprincipen. Samma regler som gäller för utlämnande av allmänna handlingar från kommunens verksamheter i övrigt gäller även för de handlingar som finns i kommunarkivet, och det är samma avgifter.

De handlingar som är sekretessbelagda är det bara en viss tid. Tiden är beroende av vilken lagparagraf man grundat sekretessen på. Den längsta sekretessperioden är sjuttio år efter att handlingen skapats. Det gör att äldre handlingar i arkivet inte längre omfattas av sekretess.

Tänk på! Tills vidare har vi inte möjlighet att ta emot enskilda arkiv, som företagsarkiv, föreningsarkiv eller personarkiv. I första hand hänvisar vi till Skånes arkivförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men företag kan också vända sig till Skånes Näringslivsarkiv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan
Kommun och politik