Bild som länkar till visionsdokumentet

Sjöbos vision 2034 antagen

På juni månads kommunfullmäktige antogs Sjöbos vision 2034: Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans.

Visionen har tagits fram i nära samarbete med invånare och företagare. Vi riktar ett stort tack till alla er som svarat på enkäten, deltagit på visionsträffarna, eller bidragit på annat sätt.

Här kan du ta del av den nya visionen.
Du kan även klicka på bilden ovan för att komma till dokumentet.

Den vision vi just nu arbetar efter sträcker sig till 2020.
Här kan du läsa mer om visionen 2020.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik