Kommunens organisation

En kommun bestämmer själv till stora delar hur kommunen ska vara organiserad. Vissa organ måste dock finnas i varje kommun; som kommunfullmäktige och kommunstyrelse.