Förvaltningar

För att utföra sina verksamheter har kommunstyrelsen och nämnderna anställt personal. Dessa är organiserade i förvaltningar.

Familjeförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen

Varje nämnd bestämmer inom vissa ramar hur man organiserar sin verksamhet.