Kommunala företag

En kommun kan överlåta delar av sin verksamhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Sjöbo kommun har följande helägda kommunala bolag:

Sjöbo Elnät AB, som ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun.

AB Sjöbohem, som dels tillhandahåller bostäder, dels lokaler för kommunal verksamhet och små företag.

Sjöbo kommun är delägare i följande bolag, ekonomiska föreningar m.m.:

Sysav, Sydskånes Avfallsaktiebolag, som svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som är kommunernas eget försäkringsbolag.

Kommuninvest ekonomisk förening, som äger Kommuninvest Sverige AB, som erbjuder kommunerna olika finansieringslösningar.