Kommunalförbund

Kommuner och landsting kan bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till dessa.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund svarar för räddningstjänsten i Sjöbo, Skurups, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

Sydskånska gymnasieförbundet svarar för gymnasieutbildningen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.