Vision för Sjöbo kommun 2011-2020

Sjöbo kommun har antagit en ny vision från 2011 till och med 2020: Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende.

Vision 2020 Sjöbo – en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende består av fem målområden:

  • Livskvalitet
  • Kunskap
  • Företagande och arbete
  • Infrastruktur
  • Hållbar utveckling

Visionens målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Redan i dag är målområdena viktiga för kommunens utveckling och visar på styrka och framförhållning. Visionen förstärker detta och intensifierar utvecklingsarbetet.

Med Sjöbo avses i visionen hela det geografiska området Sjöbo kommun. Om endast centralorten Sjöbo avses framgår det av texten.

Vad visionen är

Vision 2020 är ett dokument som presenterar Sjöbo kommuns målsättning fram till år 2020.
Bakgrunden till Vision 2020 är de övergripande mål som fastställdes för perioden 2001 till 2010.

Dokumentet Vision 2020 har formulerats av medborgarnas förtroendevalda, det vill säga av Sjöbos kommunpolitiker, tillsammans med olika grupper och organisationer i kommunen, såsom företagarna, LRF, föreningar, pensionärsorganisationer och ungdomsråd med flera.

Vision 2020 har fastställts av kommunfullmäktige.

Vision 2020 berör alla kommunens invånare och alla funktioner i kommunen, det vill säga näringsliv, handel, skolor, samhällsservice med mera.

Visionen pekar mot en kommun där tillväxten ekonomiskt och företagsmässigt är positiv. Fler företag etablerar sig i kommunen, fler arbetstillfällen skapas, inflyttningen ökar och allt detta sammantaget ger ett gott välstånd för alla i kommunen.