Nämnder

Sjöbo kommun är med i följande gemensamma nämnder:

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd med Ystads kommun som värdkommun
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd med Kristianstads kommun som värdkommun