Politiker

Den politiska organisationen består av förtroendevalda, som representerar olika politiska partier.

Valresultatet för mandatperioden 2014-2018 innebär att vi i kommunfullmäktige har nio politiska partier (lista med länkar till partiernas hemsidor finner du här till höger).

Mandatfördelning

Den politiska styrningen består av moderaterna (12 mandat), centern (4 mandat), folkpartiet (1 mandat) och kristdemokraterna (4 mandat) i valteknisk samverkan med sjöbopartiet (4 mandat).

Kommunalråd och oppositionsråd

De allra flesta politiker är fritidspolitiker och har också ett annat arbete. I Sjöbo kommun finns det ett kommunalråd, Magnus Weberg (M), som är politiker på heltid och ett oppositionsråd, Cecilia Olsson Carlsson (S), som är politiker på deltid (ca 25 %). De arvoderas av kommunen och kan träffas i Kommunhuset på Gamla torget i Sjöbo. Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Sök förtroendevald

Uppgifter om de förtroendevalda hittar du under Sök förtroendevalda. Här redovisas namn, partitillhörighet och eventuell kommunal e-postadress för samtliga förtroendevalda. Övriga uppgifter lämnas om den enskilde lämnat samtycke till detta.