Råd och forum

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorgansiationerna och kommunen.

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar och kommunen.

Folkhälsorådet är ett organ för samråd och ömsesidig information i folkhälsofrågor mellan kommunen, primärvården, polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl.

Ungdomsrådet är ett organ för ungdomar som skall ge möjlighet till överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för ungdomar och kommunens politiska organ och verksamheter.