Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet ingår i vård- och omsorgsnämnden och är ett rådgivande organ.

Rådet tar del av frågor som berör samhällsplanering och serviceutbud vilket medverkar till att funktionsnedsättningsaspekterna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

Till det kommunala tillgänglighetsrådet kan kommuninvånarna lämna förslag och synpunkter. Du kan ta del av minnesanteckningar under länkar till höger.