Pensionärsrådet

Kommunens politiker är angelägna om att ha kontakt med medborgarna för överläggningar om aktuella frågor. I det kommunala pensionärsrådet diskuteras frågor som rör pensionärernas situation i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet är betydelsefullt för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Vid fyra tillfällen under året, i mars, juni, september och december månad, träffas representanter för pensionärsorganisationerna och kommunen.

Följande pensionärsorganisationer är representerade:

 • Clubb 69 Vollsjö
 • Klubb 69 Sjöbo
 • PRO Blentarp
 • PRO Lövestad
 • PRO samorganisation
 • PRO Sjöbo
 • PRO Vollsjö
 • SPF samorganisation
 • SPF Storken
 • Svenska Kommunal pensionärernas förbund Avd. 46
 • Östra Färs Pensionärsförening

Kommunens företrädare är politiker från Vård- och omsorgsnämnden.

Vill du ha mer information?

Kontakta Kerstin Andersson, sekreterare i kommunala pensionärsrådet

Minnesanteckningar hittar du i högerspalten.