Ungdomsrådet

Ungdomsrådet finns för dig som är mellan 12 och 20 år och bor i Sjöbo kommun.

I ungdomsrådet tas frågor upp som rör både skola, fritid och andra områden som påverkar ungdomar. Representanterna i ungdomsrådet får träffa politiker och tjänstemän i kommunen för att föra fram sina åsikter.

Ungdomsrådet träffas ungefär en gång per månad under läsåret på skoltid, dessutom anordnas ett internat en gång per år.

Frågor som Ungdomsrådet fört fram och kunnat påverka är bland annat; IUP-dagar i skolan, skolavslutningsdagens upplägg, förbättrat samarbete med skolmåltidsansvariga samt skolskjutsunderlag inför ny upphandling.

Vill du också vara med och påverka?

Hör av dig till oss genom att skicka ett e-post till

Följ oss gärna på Facebook!

Matilda Mauritzson, ordförande