Kommunens ekonomi

Under fliken Ekonomi finns information om allt från kommunens budget, uppföljning om hur innevarande år gått hittills och hur förra året gick (årsredovisning).

Här finns också information om hur medborgarnas skattepengar används och vilka kommunala bolag samt föreningar/stiftelser som förvaltas hos kommunen.
Rapporteringen till medborgare granskas av behöriga revisorer. Under rubriken Kommunens styrning - Revision finns både en beskrivning över hur arbetet bedrivs samt de senaste rapporterna från kommunens revisorer.

Riktlinjer och policies

Det finns policys och riktlinjer samlade som pdf-filer. Se relaterade länkar till höger.