Statistik

Kommunfakta sammanställer faktablad med tabeller och diagram, som ger övergripande information om Sjöbo kommun.

Kommunfakta sammanställs av Statistiska Centralbyrån (SCB). De områden som beskrivs är: politik, befolkning, näringsliv, bostäder och fastigheter, hushåll, social omsorg, utbildning, inkomster och kommunal ekonomi. Jämförelser med rikets samt länets genomsnittsvärden görs. Tanken med faktabladet är att ge en bred presentation av kommunen i tabeller och diagram.

På SCBs Kommuner i siffror kan du hitta aktuell statisktik och jämföra med hur det ser ut i andra kommuner: http://www.sverigeisiffror.scb.se/kommuner/

Fakta om Sjöbo kommun (PDF-dokument, 358 kB)

Fakta Sjöbo kommun tätort (PDF-dokument, 420 kB)

Fakta om Sjöbo kommun, barn och familj (PDF-dokument, 206 kB)