Val

Valnämnden är ansvarig för att förbereda och genomföra val på lokal nivå. En valnämnd måste finnas i varje kommun - det står i lagen.

Valnämnden beslutar bland annat om vilka vallokaler som ska användas, utser röstmottagare, beslutar hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomföra den preliminära röstsammanräkningen.