Listning - kommun och politik

 • Folkhälsorådet verkar för friskare sjöbobor

  I Sjöbos folkhälsoråd deltar representanter från olika verksamheter i kommunen, de olika kommunala förvaltningarna och politiker.

 • Hur arbetar revisionen?

  Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollsystem som oberoende granskar verksamheten som sker i kommunens nämnder och dess verksamhetsområden. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten, för att de sedan ska kunna ta ett beslut om ansvarsfrihet föreligger eller ej.

 • Offentlighetsprincipen – rör den mig?

  Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

  Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

 • Påverka och överklaga

  Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig.

 • Sjöbo i sociala medier

  Sjöbo kommun finns på sociala medier för att snabbt kunna kommunicera och nå ut med budskap.

 • Sjöbomagasinet

  Sjöbo kommuns tidning, Sjöbomagasinet, ges ut tre gånger per år. Den distribueras via Tidningsbärarna till samtliga hushåll och företag i Sjöbo kommun.

 • Så används dina skattepengar

  Genom att du anger din lön kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter. Uträkningen är baserad på budgeten för 2016. Självklart sparas inte de uppgifter som du anger.