Listning - kommun och politik

 • Val 2018

  Den 9 september var det val till riksdag, landstingsfullmäktige (regionfullmäktige i Skåne) och kommunfullmäktige.

 • Sjöbos vision 2034 antagen

  På juni månads kommunfullmäktige antogs Sjöbos vision 2034: Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans.

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter

  När du är i kontakt med Sjöbo kommun behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

 • Hur arbetar revisionen?

  Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollsystem som oberoende granskar verksamheten som sker i kommunens nämnder och dess verksamhetsområden. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten, för att de sedan ska kunna ta ett beslut om ansvarsfrihet föreligger eller ej.

 • Sjöbo i sociala medier

  Sjöbo kommun finns på sociala medier för att snabbt kunna kommunicera och nå ut med budskap.

 • Sjöbomagasinet

  Sjöbo kommuns tidning, Sjöbomagasinet, ges ut tre gånger per år. Den distribueras via Tidningsbärarna till samtliga hushåll och företag i Sjöbo kommun.

 • Så används dina skattepengar

  Genom att du anger din lön kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter. Uträkningen är baserad på budgeten för 2016. Självklart sparas inte de uppgifter som du anger.