Möteskalender 2018

Här hittar du årsplan för alla möten under 2018.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 19.00 utom budgetsammanträdet i juni då sammanträdet börjar kl 17:00.

Samtliga möten 2018 (PDF-dokument, 136 kB)